Právní informace

Dále jsou uvedeny právní podmínky a zásady použití webových stránek RuoteDaSogno.com
Každý uživatel vstupem na webové stránky RuoteDaSogno.com automaticky souhlasí se všemi uvedenými podmínkám.
Kdo nesouhlasí a nedodržuje uvedené podmínky musí počítat se zákazem používání webových stránek RuoteDaSogno.com
Přístup na webové stránky RuoteDaSogno.com a všechny následné operace jsou zamýšleny výhradně pro osobní použití.
Na webových stránkách RuoteDaSogno.com jsou uvedeny všechny podrobnosti o výrobcích a katalogy. Návštěvník má možnost prostřednictvím stránek kontaktovat firmu za účelem nákupu nabízeného zboží.

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie publikované na webových stránkách RuoteDaSogno.com jsou vlastnictvím společnosti Ruote Da Sogno SRL. Jakékoliv rozmnožování nebo použití těchto ilustrací bez písemného svolení s podpisem Ruote Da Sogno SRL může být trestně stíháno.
Vzhledem k tomu, že barvy na uváděných obrázcích závisí od nastavení monitoru uživatele nebo od jeho kvality a mohou se do určité míry lišit od skutečnosti, Ruote Da Sogno odmítá veškerou odpovědnost za reklamace související s tímto jevem.

Vlastnosti a autenticita výrobků

Ruote da Sogno SRL provádí pečlivé průzkumy o historii a technických parametrech prodávaných vozidlech, vyhledává dokumentaci v tištěné i digitální formě, aby svým zákazníkům poskytla co nejpřesněji zdokumentované a transparentní informace. Nicméně, nikdy nelze vyloučit nezamýšlené nepřesnosti v popisu, překladech a v údajích uvedených na produktové stránce nabízených vozidel, které tudíž nepředstavují smluvní závazek mezi zúčastněnými stranami.
Kolektiv společnosti Ruote da Sogno se zavazuje poskytovat informace v plném souladu s požadavky na korektnost a transparentnost vůči svým zákazníkům a spolupracovníkům.

Copyright & Trademark

Webové stránky RuoteDaSogno.com a veškerý jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti Ruote Da Sogno SRL. Konkrétně se jedná o: texty, obrázky, fotografie, loga, typy písma, design, programovací kód, strukturu a software.
Veškerý výše jmenovaný obsah je chráněn autorskými právy.
Je přísně zakázáno nesprávné, nedovolené použití kterékoliv části obsahu webových stránek RuoteDaSogno.com, nebo jeho použití na komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ruote Da Sogno SRL.

Údaje o podniku

Obchodní jméno: Ruote Da Sogno SRL
Sídlo: Via Daniele da Torricella, 29 – 42122 Reggio Emilia - Italy
Složený základní kapitál: € 2 100 000,00
REA (Italský hospodářský a správní registr): RE - 302349
DIČ: 02663160352
Číslo zápisu v obchodním rejstříku v Reggio Emilia: Č. 02663160352